• יו"ר: ד"ר סיימון וולפסון
  • מזכיר: ד"ר יונתן קנט
  • גזבר: ד"ר יעקב פוגלמן

החדשות

23.03.2015, 09:08